Bacsinszky Dániel atya emléktábla szentelése


Bacsinszky Dániel atya emléktábla szentelése,amely Cegolnya-Ungvár „Szvjáto-Preobrázsenszkij”templom bejáratánál lett elhelyezve születésének 100-ik évfordulójára.
Ifjabb Bacsinszky Dániel Cegolnya-Ungvár helytartója volt.1911 november 25-én született Szelce faluban,Ilosvai járásban, lelkész családban.A Gimnáziumot és a Szemináriumot Ungváron végezte.Megnősült,felesége Iváncsó Mária-Anna (négy gyermekük volt).Sztojka Alexander ordinális-püspök szentelte pappá 1934 augusztus 12-én. Lelkész Podpolzje faluban a Voloveci járásban és 1938-1941-ig segédlelkész Munkácson ,azután 1945-től a Munkácsi Gimnáziumban Híttant és matematikát tanít.1945-től Cegolnya-Ungvár helytartója.
1947 október 27-én Bacsinszky Dániel atya merénylet áldozata lett Ivánovka faluban(Jánosi).A merénylet a Munkácsi milicia (rendőrség) által történt,az Ukrán Köztársaság első pártitkára Hruscsov parancsára,az akkori Ukrajna Minisztere Szávcsenko utasítására,Romzsa Tódor püspök és az ő kísérői ellen. Bacsinszky atyának koponyacsont,borda,jobb láb térd és lapocka törései voltak.Három hétig volt eszméletlen.A  Munkácsi kórházból három hónap után engedték haza,de sokáig gyógyult még otthon,Ungváron is.A titkosszolgálat szervei abban reménykedtek,hogy Bacsinszky atyát,akinek erősen megromlott egészségi állapota,sikerül áttéríteni a právoszláv hítre.De Dániel atya lelkileg egészséges maradt és kategórikusan ellent mondott,mintsem megtagadta volna Egyházát.1949 június 21-én a KGB munkatársai letartóztatták és az Ungvári börtönből átszállították a Kijevi KGB börtönének nyomozói elkülönítőjébe,az úgynevezett „Korolenkó”-ba.Itt kijelntették,hogy szeptembertől a Moszkvai Minisztérium Különleges Tanácsa meghozta rendeletben a döntést ,hogy 10 év szabadságvesztésre ítélik és 5 év felfüggesztett büntetésre teljes vagyonelkobzással.Kijevből Dániel atyát a Gulág lágereibe szállították át Kirov megyébe.Az erdőknél a láger melletti Foszforit megállónál.Dániel atya itt faszén égetést végzett.Az egészségi állapota folyamatosan csökkent,a fizikai fájdalmak mellett  rossz lágeri körülmények voltak és ott volt a nehéz fizikai munka is.Az atyának hipertóniája volt(magas vérnyomás),egyre gyakrabban érezte a szívfájdalmat.De mindennek ellenére a lágerben is lelkész:titokban misézik,Szent Liturgiákat tart,magyarázza a Hít Igazságát.
1955 február 16-án hazajött,amikor a „szabadulók hulláma”a lágerekből(Sztálin halála)után elérte a politikai elitélteket is.Ungváron az atya a lelkitestvérei munkájához csatlakozott,akik elkerülték a börtönt,de gondoskodniakellett a keresetről is.Az atyának Ungváron a margaringyárba sikerült elhelyezkednie.Dolgozott és közben titokban lelkipásztorkodott.Az egészségi állapota(habár otthon könnyebb volt orvosi ellátást és gyógyszereket kapni)nyugtalanította Dániel atyát,a régi sebek és a láger következményei miatt.Dániel atya a második infarktus után halt meg,1968 december 12-én az Ungvári kórház folyosólyán.1989-ben rehablitálták.A mai napig folyik a baetifikáció.

Magyar nyelvre fordította: Nemes Judit (Bacsinszky Gyula és Kaminszky Irén dédunokája)

Loading...