Harajda János - történész,filológus, szerkesztő, hazánk kultúrális művelője

Harajda János  1905.január 29-én született Záricsevo faluban Harajda András falusi iskola igazgató csa ládjában.Ugyanebben a faluban volt 43 évig az egyházi iskola igazgatója anyai nagyapja,Torma János, akinek édesanyja Bacsinszky Antónia volt,Bacsinszky Mihály(1825-1847)Záricsevoi paróhus lánya.1848-1857-ig itt szolgálta Istent a testvére,Bacsinszky Ireniusz atya.
A szülei a Podkárpátszkájá Ruszy és Csehszlovákia egyesülése után Magyarországra telepedtek át.1924-ben Székesfehérváron elvégezte a gimnáziumot és a Budapesti Egyetem Jogi karára nyert felvételt,amit 1928-ban fe jezett be,és 1934-ben a Krakkói Egyetem Filológia szakát végezte el,a Pécsi Egyetem  szakán is tanult.1934-től a Krakkói Egyetemen magyar nyelvet tanított.1939.novemberében a Krakkói Egyetem professzoraival együtt a gestapó letartóztatja és a Zakszenhauzeni koncentrációs táborba viszi.A tudós emberért Magyarország kiállt és ez kedvezően hatott, Garajdát hamarosan elengedték.Szabadulása után Ungvárra költözött,ahol a Podkárpátszkij Tudományos
Társaság végrehajtó igazgatójának nevezték ki (1940 novemberétől-1944 októberéig).
(1941-1943) a”Zárjá-Hajnal”lap szerkesztője volt,(1942-1944)-„Russzkájá Molodjozs”(„Orosz Ifjuság”),(1941-1944)-„Lityeráturnoje Voszkreszenyje”(„Irodalmi Vasárnap”).A társadalom tevékenysége és az újságok megje lenése segítették hazánk tudományos és kulturális fejlődését.
Harajda János nemcsak az újságok adminisztrálásával és szerkesztésével foglalkozott,de külön kutatta a filológiai (nyelvi) és történelmi kérdéseket is.Lelekács Mihállyal együtt 1943-ban megírták és elrendezték az „Obscsájá Bibliográfiá Prikárpáttyá”tájékoztató kiadványt(„A Prikárpáttyai Bibliográfia Összesítése”),1941-ben megjelenta „Grámmátiká Russzkogo Jáziká”(„Az Orosznyelv Nyelvtana”),mint hivatalos nyelvtankönyv az iskolák számára,1942-1944 kiadta a” Boljsoj Szelyszkohozjájsztvennij Kálendáry Podkárpátszkih Obsesztv Náuk”(„A Podkárpátszkij Társadalom Tudomány Nagy Mezőgazdasági Kalendáriuma”).1944 novemberében Harajdát a Szovjet katonai kémelhárító „Szmers” csoportja letartóztatja,az antiszovjet propagandával vádolják.A tárgylást nem élte meg,ami 1944.december 13-án lett volna.
A Szovjet időkben a vezetékneve ki volt húzva a történelemből,és  az „Obscsájá Bibliográfijá Podkárpáttyá” című könyv létezéséről,amit Lelekács Mihály és Harajda János írtak,még említést sem szabad volt tenni.És csak 2000-ben lett újrakiadva a könyv Ungváron Págyák Valéria kiadásában.2009-ben adták ki újra a „Grammatyiká Russzkogo Jáziká”c.tankönyvet a „Národnájá Bibliotyeká”sorozatában,amely Baloga Viktor Ivánovics közremű ködésével jött létre,akinek összeálítója és rendező irója Petróci Iván volt.
  
Magyar nyelvre fordította:Nemes Judit


fénykép a családi levéltár Baranyi Elek

 Harajda János - újabb adatok

Az alábbi RadixFórum hozzászólás lejegyzőjét keressük:

Tamás Péter: Torma Etelka
Tamás Péter: Torma Etelka
Tisztelt Bacsinszky János és Nemes Judit !
Ma bukkantam erre blogra.
Édesapám Harajda Nándor-ként, 1906.05.31-én született Drugetháhán. (a 30-as években Tamásra magyarosított) Bátyja Harajda János, akiről Önök is megemlékeznek.
Alig maradt tárgyi emlékünk róla, néhány Zárja(?) -Hajnal folyóirat, és egy Matka Boska Czestchowska kép, édesanyjának címezve.
Rengeteget megtudtam most a családom felmenőiről, amit köszönök. Ha lenne még valami, akkor azt is megköszönöm
Üdvözlettel Tamás Péter B

Loading...