Bacsinszky Ödön SzenátorBacsinszky Ödön a jog doktora,mint társadalmi-politikus annyit tett Kárpátalyáért,amennyit csak tudott,hatást gyakorolva és harcolva hazánk felszabadulásáért az idegen államok rabsága alól.Természetesen,a földieink a nemzeti szociális felszabadulási harcban kevésbé voltak sikeresek,de tény,hogy a széleskörű művelődési fejlődésben,mind kulturális úgy politikai ügyekben a lakosság között nagy elismerést és tiszteletreméltóságot érdemel.
Bacsinszky Ödön egy Kárpátalyán ismert lelkész családból származik.Ősei,visszamenőleg a családfa hatodik nemzedékéig,görögkatólikus lelkészek voltak.Déd-dédapja unokatestvére Bacsinszky András püspök volt(1732-1809)-ismert egyházi személy és műveltség terjesztő.A család gyökerei Galicsinában,Bacsina faluban,Sztároszámborszki járásban találhatók,amit a családfa dokumentumai támasztanak alá.A Bacsinszky családról Kárpátalján a XVI század végén találunk emlékeket.Az is ismert,hogy a Bacsinszky család egy régi litván hercegi családból származik és nemességüket III Zsigmond király oklevélben támasztja alá.
Bacsinszky Ödön 1880.június 13-án született Kalina faluban Técsői járásban Máramarosi vármegyében,Bacsinszky istván (1851-1936) görögkatólikus lelkész családjában.Édesanyja Fircák Erzsébet (1859-1927)-FircákGyula püspök édes testvére(1836-1912) - a Verhovinai akció
kezedeményezője volt.Meg kell említeni, hogy Bacsinszky István,mint lelkész 1918-ban a „Jaszinyai Ukrán Nemzeti Tanács”vezetőségi tagja volt.Jaszinyán a Bacsinszky család a Klocsurák és Klimpus családokkal volt barátságban. A mondandó a híres európai politikusról messze nem lenne egész,ha röviden nem tettem volna említést családjáról. Bacsinszky Ödönnek nagy családja volt-két lány és négy fiú testvére,akiket a sors szétszort a világban. Szabó Sarolta(1878-?)az USÁ-ba költözött, Bacsinszky István testvére (1882-?)-lelkész volt(1912-1934)Ruszy Krivájá faluban,Máramaros vármegyében,(1934-1949) Lugi faluban,Rahói járásban.A falú a Tisza mindkét oldalán helyezkedik el.A falú egy része a Tisza után(a Tisza bal partja) a templommal és a paróhiával együtt 1920-ban Romániához(Erdélyhez)lett csatolva,később Szamara(ma Satu-Mare Erdélyben).Bacsinszky Alexszander (1895-1915),aki az Első Világháborúban esett el. Golda Margaréta (1893-1969) Golda Jároszláv cseh katonatiszthez ment feleségűl és a családjával együtt Brünbe telepedett át 1938-ban, Bacsinszky Gyula (1885-1973)Csornogolován és Jaszinyán volt lelkész és 1949-ben 10 év szabadságvesztésre ítélték,1957-ben tért haza, Bacsinszky András testvére (1901-1988)-erdészmérnök volt,a Prágai Egyetemet végezte el,sok évet szentelt a Kárpátalja terület erdői növény zetének és több helyen dolgozott:Uszty-Csornán,Sztávnéban,Túrja-Remetén és Perecsenyben.
Felesége Tóth Mária szülésben hunyt el.Mária lánya 1910-ben született,Magyarországon élt,ahol 1967-ben haltmeg.Második felesége Gubán Aranaka-1976-ig élt Huszton,ott halt meg és ott is van eltemetve. Ödön más utat választott,mint a férfiak többsége családjában,a Budapesti Jogi Egyetemet végezte el.Az Első Vi lágháború ideje alatt Debrecenben és Magyarország más városaiban volt hivatalnok.1922-ben tért vissza szülőföldjére, Ungvár Polgármestere volt és a Földhivatal tagja.1927-1936-ig a Duchnovics társaság tagja volt,aminek 1936-ban 3 hónapig volt a vezetője.1929-1938-ig Csehszlovákia Szenátorává választották,az Agrár pártot képviselte.A Podkárpátszkájá Ruszy Szövetkezet Egyesületének elnöke volt,brosúrát adott ki a „Podkárpátszkájá Ruszy Szövetkezete”címmel. Külön figyelmet érdemel a sport szeretete,mint a nép fizikai és lelki erőnlét eszköze.1925.augusztus 15-én a „Ruszy”sport club elnökévé választják.A 30-as években az Sk”Ruszy”futballcsapat elnöke.A csapat fenntartásá ra a szenátori havi fizetésének felét  költötte.1938.október 11-26-ig a Podkárpátszkájá Ruszy autonom hatóság tagja és Belügyminiszteri posztot tölt be.1938.október 19-én Bacsinszky Ödön képviselte a Podkárpátszkájá Ruszy érdekeit Münchenben ,a leendő határvonalak tárgyalásán.Ez ügyben( a Bécsi döntőbizottság elött) találkozott a német Külügyminiszterrel, Joachim Fon Ribentroppal.Ugyanoda érkezett megbeszélésre a Szlovák premier is dr.Tisza József.1938.végétől  dolgozott,ahol, mint Autonom Kormány Miniszter volt. Az 1939 és ügyvédként dolgozott Huszton
A Vörös Hadsereg bevonulása után,1944.decemberében  a 4 számu „Szmers”Ukrán front parancsnoksága tárgyalás nélkül letartóztatta és Enakievó városba Donyeck megyébe vitték,ahol 1945-ben tífuszban halt meg a „Junkom”bánya fogvatartottak lágerében,amit Banduszyák Nyikoláj tanusított,aki Bacsinszky Ödönnek sorstár sa volt a lágerben.A  Szovjet hatalom ideje alatt Kárpátalján a Bacsinszky családtól sok ingatlant vettek el.
A Gorbácsovi „Peresztrojka” idejében megalapozott kérelemre András testvérének fia ,szintén Ödön az akkori KGB ügyészséghez fordult kérelemmel ez ügyben-azt válaszolták az akkori három szerv(bíróság,ügyészség, KGB)akkor nem tárgyalta az ügyet.Amennyiben őt nem ítélték el,akkor nyoma sincs semminek.Így ez a bátor hazánk fia  azóta sincs rehabilitálva.

Magyar nyelvre fordította: Nemes Judit(Bacsinszky Gyula és Kaminszky Irén dédunokájaLoading...